top of page

Energie Investeringsaftrek

De Energie InvesteringsAftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ook een investering in zonnepanelen valt onder de EIA-regeling. De EIA geeft u een fiscaal voordeel op de winstbelasting van uw bedrijf. Om profijt te hebben van de EIA moet uw bedrijf dus winst maken. Aangezien er veel variabelen gelden is het moeilijk een voorbeeldberekening te maken. Gemiddeld levert de regeling circa 11% voordeel op (op de aanschafwaarde van de zonnepanelen).

​Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw bedrijf investeert in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.

  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.

  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

​Zonnepanelen zijn een bedrijfsmiddel dat aan alle voorwaarden voldoet. (mits nieuw geplaatst en met een waarde van meer dan €2.500)

Meer informatie

Wilt u precies weten wat de EIA voor u van betekenen? Laat dan een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor uw locatie. Hierin wordt exact berekend wat voor voordeel te behalen is met de EIA-regeling. Daarnaast geeft het u technisch en financieel inzicht van de mogelijkheden van zonnepanelen op uw bedrijf.  

Voor meer informatie kijkt u op:

www.RVO.nl/eia​

​https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers

bottom of page