Van welke subsidies kan ik gebruik maken?

Subsidiemogelijkheden kleinverbruiker

Salderingsregeling


Tot en met 2023 kunnen kleinverbruikers nog gebruikmaken van de salderingsregeling. Dit houdt in dat de jaarlijkse opwek via een duurzame energie-installatie één op één van het jaarlijkse verbruik mag worden afgetrokken en dat alleen over het eventuele restant energiebelasting moet worden betaald aan de eigen energieleverancier. Dit houdt in dat de zonnestroom tijdens de periode van saldering relatief veel waard is.

De salderingsregeling wordt afgebouwd met 9% per jaar tot 2031, waarna niet meer gesaldeerd kan worden.

Voor meer informatie over de salderingsregeling klikt u hier.
Provinciale subsidies


De provincie Zuid Holland heeft momenteel de volgende subsidiemogelijkheden omtrend zonnepanelen: Zonning Zuid-Holland "De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!" Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@26476/zonnig-zuid-holland-subsidie/ Asbest eraf, zonnepanelen erop "De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen. De grootdakbezitter moet dan minimaal 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aan subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het betreft alleen daken die vervangen moeten worden (of net zijn) omdat er asbest in verwerkt is. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!" Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/@8184/asbest-eraf/ Energie op bedrijventerreinen Wanneer uw locatie zich op een bedrijventerrein bevind, en u met minimaal 5 ondernermers gezemalijk zonnepanelen wilt plaatsen is het mogelijk gebruik te maken van de subsidie "Energie op bedrijventerreinen" . "De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het bereiken van het provinciale doel voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035. De subsidieregeling energie op bedrijventerreinen is één van de instrumenten om die doelen te bereiken." Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/@21504/energie/
50% vergoeding van een quickscan of haalbaarheidsonderzoek


De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u als ondernemer goed, onafhankelijk en betrouwbar advies over zonnepanelen moet kunnen krijgen. Daarom vergoed de gemeente Den Haag 50% van de eerste 50 quickscans en haalbaarheidsonderzoeken die worden aangevraagd. Met een quickscan of haalbaarheidsonderzoek krijgt u een op maat gemaakt onderzoek waarin zowel de technische als financiele mogelijkheden voor uw bedrijf worden onderzocht. Zo weet u precies wat de potentie is van uw dak, wat het u gaat kosten en hoe snel u uw investering weer heeft terugverdiend. Voor meer informatie of om een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren klikt u hier.
Energie-Investeringsaftrek (EIA)


De EIA is een regeling die u een fiscaal voordeel kan bieden wanneer uw bedrijf winst maakt. Gemiddeld is het voordeel van de EIA circa 11% van de aankoopwaarde van de zonnepanelen.

Voor meer informatie over de EIA klikt u hier.
Regeling verlaagd tarief


De regeling verlaagd tarief, ook wel bekend als de postcoderoos (PCR), is een regeling die van toepassing is wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen die niet voor eigen gebruik zijn. U kunt via de postcoderoosregeling uw zonnepanelen beschikbaar stellen aan mensen in de buurt, die zelf bijvoorbeeld niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te plaatsen. In principe laat u met deze regeling de deelnemers van de postcoderoos 'salderen op afstand'.

Wanneer u open staat om uw dak beschikbaar te stellen voor een postcoderoosproject is het belangrijk om te weten dat hier organisatorische zaken bij komen kijken. Voor meer informatie of bij interesse kunt u contact opnemen met Greenspread.

Subsidiemogelijkheden grootverbruiker

Provinciale subsidies


De provincie Zuid Holland heeft momenteel de volgende subsidiemogelijkheden omtrend zonnepanelen: Zonning Zuid-Holland "De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!" Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@26476/zonnig-zuid-holland-subsidie/ Asbest eraf, zonnepanelen erop "De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen. De grootdakbezitter moet dan minimaal 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aan subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het betreft alleen daken die vervangen moeten worden (of net zijn) omdat er asbest in verwerkt is. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!" Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/@8184/asbest-eraf/ Energie op bedrijventerreinen Wanneer uw locatie zich op een bedrijventerrein bevind, en u met minimaal 5 ondernermers gezemalijk zonnepanelen wilt plaatsen is het mogelijk gebruik te maken van de subsidie "Energie op bedrijventerreinen" . "De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het bereiken van het provinciale doel voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035. De subsidieregeling energie op bedrijventerreinen is één van de instrumenten om die doelen te bereiken." Voor meer informatie, zie de website van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/@21504/energie/
50% vergoeding van een quickscan of haalbaarheidsonderzoek


De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat u als ondernemer goed, onafhankelijk en betrouwbar advies over zonnepanelen moet kunnen krijgen. Daarom vergoed de gemeente Den Haag 50% van de eerste 50 quickscans en haalbaarheidsonderzoeken die worden aangevraagd. Met een quickscan of haalbaarheidsonderzoek krijgt u een op maat gemaakt onderzoek waarin zowel de technische als financiele mogelijkheden voor uw bedrijf worden onderzocht. Zo weet u precies wat de potentie is van uw dak, wat het u gaat kosten en hoe snel u uw investering weer heeft terugverdiend. Voor meer informatie of om een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren klikt u hier.
Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)


De SDE++ is een subsidieregeling voor duurzame energieopwekking. Voor een periode van 15 jaar ontvangt u een bedrag per duurzaam opgewekte kWh. De hoogte van de subsidie kunt u zelf bepalen, met een maximum dat wordt vastgesteld per SDE-ronde.

Om in aanmerking te komen voor de SDE++-subsidie moet u in het bezit zijn van een grootverbruikersaansluiting (<3*80a). Daarnaast moet u minimaal 15 kW aan zonnepanelen plaatsen op uw dak. Dit komt in de praktijk neer op 45+ zonnepanelen.

Voor meer informatie over de SDE++-regeling klikt u hier.

Groot- of kleinverbruikersaansluiting

Om te weten van welke subsidieregelingen u gebruik kunt maken is het belangrijk om te weten of u een grootverbruiker of kleinverbruiker bent. Dit heeft niet (direct) iets te maken met hoeveel kWh u jaarlijks verbruikt, maar heeft betrekking op de grootte van uw aansluiting. Kleinverbruikers zijn aansluiting van 3x80A of kleiner. Een grootverbruikersaansluiting is een aansluiting vanaf 3x125A of een aansluiting aangegeven in kVA (bijvoorbeeld 630 kVA). Het gaat dus niet om de grootte van uw bedrijf of elektriciteitsverbruik, maar slechts om de grootte van uw elektriciteitsaansluiting.

 

Wanneer u niet zeker bent wat het formaat is van uw aansluiting dan kunt u uw energienota erbij pakken: Indien u alleen een nota krijgt van uw energieleverancier dan bent u een kleinverbruiker. Wanneer u nota's krijgt van verschillende partijen (een van de energieleverancier, een van het meetbedrijf en een van de netbeheerder) dan bent u een grootverbruiker. Ook kunt u op https://www.mijnaansluiting.nl/home zien of u een kleinverbruiker bent.

 

Alle onderstaande subsidiemogelijkheden zijn met elkaar te stapelen. Het is niet mogelijk om subsidies uit zowel de grootverbruiker categorie als de kleinverbruikerscategorie te stapelen.