Rooftop Energy

Rooftop Energy verduurzaamt uw organisatie zonder investering, maar met 3x rendement!

 

Sinds 2012 ontzorgt Rooftop Energy bedrijven en instellingen door het plaatsen en financieren van zonnecentrales op bedrijfsdaken groter dan 3.000 m2. Voor meer dan 150 bedrijven en instellingen hebben wij reeds zonnecentrales gerealiseerd. Ook zij hoefden niet te investeren, maar haalden wel maatschappelijk en financieel rendement. Onder hen bevinden zich organisaties als Akzo Nobel, Bertelsmann,  Continental Bakeries, Gemeente Den Haag (Fokker Terminal) en het MECC Maastricht.

 

Waarom en hoe doen wij dit?

Onze drive is om de energietransitie te versnellen door alle drempels weg te nemen op praktisch en financieel vlak. Onze langjarige expertise van zonnecentrales staat garant voor de technische invulling terwijl onze lange termijnvisie financieel wordt ondersteund door partners als BNG Bank en het Nationaal Groenfonds.

 

Een samenwerking met Rooftop Energy biedt u drie voordelen:

 

1.Verduurzaming.

Ons primaire doel is om de energietransitie te versnellen en CO2 reductie te realiseren door gebruik te maken van de oneindige energiebron Zon. Wij doen dat ook graag bij uw organisatie zonder dat u daar iets voor hoeft te laten, wij regelen alles.

 

2. Rendement.

Wij bieden u financieel, maatschappelijk en promotioneel rendement:

  • Financieel rendement vanaf dag 1 door u dakhuur te betalen voor het plaatsen van de zonnecentrale op uw dak of een besparing te realiseren op uw energierekening. Daarnaast verhoogt een zonnecentrale de waarde van het pand en kan veelal een lagere hypotheekrente worden bedongen. Meerwaarde dus voor zowel huurder als eigenaar, zonder investering!

  • Maatschappelijk rendement door een aantoonbare bijdrage te leveren aan de Klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

  • Promotioneel rendement door uw inspanningen aan zowel afzetmarkt als arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Klanten vragen vaak al aan hun leveranciers welke inspanningen zij doen op het gebied van MVO (zeker bij aanbestedingen), terwijl werknemers graag willen werken voor bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde.

 

3. Volledige ontzorging

Wij verzorgen voor u het gehele traject, van subsidie aanvraag (SDE+) incl. haalbaarheidsstudie en legplan, daklastonderzoek, electrical engineering & design tot aanschaf, financiering en plaatsing, onderhoud, administratie, etc. Kortom: zonne-energie zonder gedoe.

 

Zoals gezegd nemen wij graag alle drempels weg om de energietransitie te kunnen versnellen. Al uw vragen beantwoorden wij dan ook graag op één van de informatiesessies. Mogen wij u daar treffen?

 

Hartelijke groet,

Murk Vlietstra

Commercieel directeur Rooftop Energy