top of page

RSW

‘Grip op de energiekosten met stroom van eigen dak’

 

Jaarlijks krijgt Regionaal Sorteercentrum West (RSW) zo’n 150.000 ton aan bouw- en sloopafval binnen. Dat gaat door een lange sorteerstraat om er nuttige grondstoffen uit te halen als hout, ijzer en zand. Een puinbreker vermaalt grof puin tot basismateriaal voor de wegenbouw. Mechanisch sorteren vraagt veel elektriciteit. Vandaar de installatie van zonnepanelen op het dak van de bedrijfshal. Najaar 2021 is het zover.

 

‘We willen meer grip op onze energiekosten,’ zegt algemeen directeur Marcel Blaas in het kantoor van RWS. Het complex van in totaal 15.000 m² ligt op bedrijventerrein Westvlietweg. ‘Stroom is een belangrijke kostencomponent. De prijs fluctueert nogal, bovendien zit er belasting op en betaal je Stedin voor de levering. De kostprijs van stroom van eigen dak ligt lager en blijft stabiel. Op termijn zullen alle machines en apparaten hier elektrisch aangedreven zijn. Tegen die tijd willen we helemaal zelf in onze energiebehoefte kunnen voorzien.’      

Hoeveel panelen kun je kwijt?

 

‘Het plan gaat uit van 460 panelen. We hebben gekozen voor het Duitse merk Solarwatt en voor de nieuwste generatie glas-glas zonnepanelen. Ze zijn super brandveilig, bestand tegen extreem weer en hebben een productgarantie van 25 jaar. Het is een keuze voor veiligheid, zekerheid en kwaliteit. Dat zijn ook precies de waarden van RSW. Je betaalt meer, maar dat verdien je terug met meer opbrengst en een langere levensduur. De installatie gaat jaarlijks zo’n 131.00 kWh leveren.’

 

RSW heeft een adviesbureau ingeschakeld. Waarom?  

 

‘We zijn goed in recycling, maar wisten weinig van zonnepanelen. Je moet niet zelf gaan pionieren. Dat kost veel tijd en het is maar zeer de vraag of je dan de juiste beslissingen neemt. Via SolarCity Den Haag kwam ik in contact met een adviespartij. Er was meteen een klik. Ze zijn enthousiast en deskundig, dat merk je aan alles. Als eerste stap maken ze een haalbaarheidsplan, waar de gemeente aan meebetaalt. Daar zit al een businesscase in verwerkt en een aanvraag voor SDE-subsidie.’  

 

‘Toen de SDE-beschikking binnen was, heb ik SolarCity Den Haag gevraagd ons te begeleiden bij de uitvoering. Ze hebben het bestek gemaakt, offertes aangevraagd en ons duidelijke keuzes voorgelegd. Alle randzaken werden tot in de puntjes uitgezocht.’   

 

De dakconstructie, de elektrische installatie en de bestaande aansluiting op het net bleken geschikt voor zonnepanelen, maar de bitumen dakbedekking is aan vervanging toe. Was dat een tegenvaller?

 

‘Nee, het valt onder regulier onderhoud. Daar ontkom je niet aan. We kunnen het nu mooi combineren. Dit kost natuurlijk wel extra tijd. De adviseurs van SolarCity Den Haag hebben het meegenomen in de planning en offertes aangevraagd bij dakdekkers.’ 

 

Tussen de toekenning van de SDE-subsidie juni 2020 en het daadwerkelijk uitvoeren van het plan ligt vijftien maanden. Waarom heeft het zo lang geduurd?

 

‘Zonnepanelen leggen lijkt simpel, maar het is complexe materie. Je hebt contact met veel externe partijen: de verzekeraar, netbeheerder, energieleverancier, constructeur, dakdekker, installateur enzovoort. Alles afstemmen en kortsluiten is een ingewikkelde puzzel. In normale tijden - zonder corona - had het misschien allemaal wel iets sneller gekund. ’

 

Hoe doorslaggevend is de toekenning van subsidie?

 

‘Het helpt zeker, maar duurzaamheid zit sowieso in ons DNA. We waren al langer van plan om meer zelfvoorzienend te worden. Milieutechnisch is elektrificatie de weg die we allemaal op moeten. Subsidie en ondersteuning vanuit de gemeente zijn een extra motivatie om nu stappen te zetten.’

 

‘Ik moet zeggen dat het hele proces ook wel erg leuk en spannend is. Je leert veel bij en het is een mooi vooruitzicht dat straks onze machines op eigen stroom draaien.’

Wilt u weten wat zonnepanelen voor u kunnen betekenen? Doe nu de gratis dakscan!

 

www.rsw-eco.nl

bottom of page