Stimulering Duurzame Energieproductie

De SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met deze regeling wil de overheid bedrijven stimuleren om mee te gaan in de energietransitie. Deze subsidie is alleen voor grootverbruikersaansluitingen (>3*80A) waar minimaal 15 kW aan zonnepanelen op worden geplaatst. De SDE++-subsidie geldt voor een periode van 15 jaar en is een exploitatiesubsidie. Dit houdt in dat je een vergoeding krijgt per opgewekte stroomeenheid (kilowattuur, ofwel kWh). Hoeveel vergoeding u krijgt kunt u zelf bepalen in een soort veiling. Hoe minder subsidie u aanvraagt per opgewekte kWh, hoe groter de kans is dat de subsidie aan u wordt gegund. Door deze methode stimuleert de overheid dus altijd de meest voordelige verduurzaming. Uiteraard is er een maximaal aan te vragen subsidiebedrag: het fasebedrag. In de aankomende subsidieronde is het fasebedrag maximaal €0,0724/kWh. Dit is niet de netto subsidie die u krijgt uitgekeerd. Hier wordt namelijk nog het correctiebedrag van afgetrokken. Dit correctiebedrag is verschillend voor stroom die u op locatie direct verbruikt en stroom dat wordt teruggeleverd aan het net. Voor netlevering is het correctiebedrag in de aankomende ronde €0,0272/kWh, voor niet-netlevering is het correctiebedrag €0,0706/kWh. De maximale netto-subsidie die u ontvangt varieert dus van €0,0452/kWh tot €0,0018/kWh. 

Verschillende fases SDE++

De SDE++-subsidie opent in vier fasen. Wie in fase 1 aanvraagt heeft voorrang over de aanvragen in fase 2 of later. Hier staat tegenover dat het maximaal aan te vragen basisbedrag hoger wordt in de latere fases. Waar in fase 1 een lagere subsidie per kWh kan worden aangevraagd is dit in fase 3 hoger (€0,0724 per kWh). Wanneer u maximale kans wilt hebben dat de subsidie aan u wordt gegund vraagt u dus in een vroege fase aan. Wanneer u voor een zo hoog mogelijk subsidiebedrag wilt gaan vraagt u aan in fase 2. Voor zonnepanelen is fase 4 niet van toepassing. 

  • Opening fase 1: 5 oktober 2021, max. basisbedrag: €0,0704/kWh

  • Opening fase 2: 11 oktober 2021, max. basisbedrag: €0,0724/kWh

  • Opening fase 3: 25 oktober 2021, max. basisbedrag: €0,0724/kWh

  • Opening fase 4: 8 november 2021, max. basisbedrag: €0,0724/kWh

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u altijd contact met een van onze partners opnemen. Wanneer u precies wilt weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen, welk aandeel hiervan direct wordt gebruikt en welk aandeel het net op gaat, kunt u een quickscan of haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. U dient een aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek uiterlijk twee weken voordat u SDE++ wilt aanvragen in te dienen.

​Voor extra informatie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde