Wie zijn we?

SolarCity Den Haag is een initiatief van Greenspread, in samenwerking met de gemeente Den Haag om het gebruik van duurzame energie in de gemeente Den Haag een boost te geven. Elk groot dak zonder zonne-energie is een gemiste kans. SolarCity Den Haag is een breed en open samenwerkingsverband van leveranciers, aanbieders, energiecoöperaties en de gemeente Den Haag dat dakbezitters helpt om die kans te benutten. Het doel is om zoveel mogelijk Haagse ondernemers te helpen bij het verkennen van de kansen die een zonnestroomsysteem biedt.

 

SolarCity Den Haag weet precies wat de mogelijkheden zijn en kunnen jou alle werk en zorgen uit handen nemen op het gebied van zonnepanelen. We maken de mogelijkheden inzichtelijk, jij bepaalt wat je wilt, wij zorgen ervoor dat je in contact komt met de daarbij passende zonaanbieders. De gemeente Den Haag ondersteunt en faciliteert het bedrijfsleven in Den Haag met betrekking tot de actie rondom de aanvraag van dit SDE+ traject maar heeft geen enkele aansprakelijkheid aangaande uitvoering.

Bij Greenspread zijn we ervan overtuigd dat de gebouwde omgeving op een schonere en goedkopere manier in haar energiebehoefte kan worden voorzien. Dat is niet alleen beter voor nu, maar vooral ook voor onze volgende generaties, zodat zij in de toekomst ook kunnen beschikken over een efficiënte en robuuste energievoorziening. Dat is waar Greenspread voor staat en waar we ons elke dag weer volledig voor inzetten.

Greenspread is actief in het gehele spectrum dat hoort bij duurzame-energie-projecten: van het allereerste idee tot en met de daadwerkelijke realisatie en exploitatie.

De focus ligt daarbij op Zon-PV.

Presentatie

SolarCity Den Haag en informatie over SDE+

Presentatie

Uitleg over

online quickscan

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?
Den Haag verduurzamen doen we onder andere met:

Contact

Fonteinkruid 6A

3931 WX Woudenberg

Tel: 085 – 401 34 70
info@greenspread.nl

© 2019 by SolarCity Den Haag. Proudly created with Wix.com